Tarieven

Tarieven

Advocaten berekenen hun erelonen en onkosten in principe vrij. Grosso modo kan de berekening geschieden volgens aanrekenbare tijd (uurtarief), naargelang de waarde van de zaak (waardetarief) of per prestatie (forfaitair bedrag).

Berekening volgens aanrekenbare tijd

Het aantal gewerkte uren wordt vermenigvuldigd met een uurtarief, gaande van 100,00 tot maximaal 200,00 €. Dit uurtarief kan vermenigvuldigd worden met allerlei coëfficiënten (resultaat, moeilijkheidsgraad, hoogdringendheid, etc.).

Berekening naargelang de waarde van de zaak

Voor het waardetarief moet rekening worden gehouden met de hoofdsom en de intresten.
Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende percentages gelden:

  • van 0,00 tot 6.200,00 €: 15%
  • van 6.200,00 tot 49.500,00 €: 10%
  • van 49.500,00 tot 124.000,00 €: 8%
  • van 124.000,00 tot 248.000,00 €: 6%
  • méér dan 248.000,00 €: 4%

Sedert 01.01.2014 dienen de tarieven verhoogd te worden met 21 % BTW

Ook hier kunnen zich uiteraard correcties opdringen of coëfficiënten aangewezen zijn.

Berekening per prestatie

Deze wijze van berekening wordt op ons kantoor eerder uitzonderlijk gehanteerd voor bv. de begroting van erelonen in niet of moeilijk in geld waardeerbare zaken.

Tarieven voor factuurinvordering

In tegenstelling tot incassobureaus, die zelf enkel buitengerechtelijk kunnen optreden en zich dus moeten beperken tot het versturen van een aanmaning, wat in de meeste gevallen reeds intern gebeurd is, kunnen wij u als advocatenkantoor vertegenwoordigen voor de rechtbank en u op de best mogelijke wijze helpen bij de gerechtelijke invordering van uw facturen.

Onze diensten zijn in de regel volstrekt gratis. Lees meer over factuur invordering.