Verkeersrecht

Als u wordt gedagvaard voor de politierechtbank, is het van het grootste belang dat u beroep doet op een terzake kundig advocaat. Dit is zeker aan te raden wanneer u het veroorzaken van een ernstige aanrijding ten laste wordt gelegd. Zo u veroordeeld zou worden voor schuld aan het verkeersongeval, kunnen u immers zeer zware straffen opgelegd worden, gaande van een langdurig (en soms zelfs levenslang) rijverbod tot een effectieve gevangenisstraf. Onze advocaten kunnen u helpen dit waar mogelijk te voorkomen en ook de schade zoveel mogelijk te beperken.

Ook ingeval van vervolging voor andere verkeersrechtelijke misdrijven of verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed of snelheidsovertredingen, is het altijd zinvol een advocaat in te schakelen. Weliswaar zal voor dergelijke feiten minder snel een gevangenisstraf opgelegd worden, maar een (maandenlange) intrekking van het rijbewijs, gecombineerd met zware geldboetes, behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. Ook dit kan voor u grote gevolgen hebben, zeker indien u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk.

Bovendien heeft u in deze gevallen bijna altijd recht op gratis bijstand van een advocaat: de kosten van deze advocaat zullen volledig gedragen worden door de verzekeringsmaatschappij (autoverzekering).

Mensen kijken hier vaak over en de verzekeringsmaatschappij zelf maakt er misschien niet meteen reclame voor, maar ook bij een beperkte rechtsbijstand heeft u vaak de betaling voor de tussenkomst van een advocaat onderschreven. En u betaalt er ook voor, dus is het aan u om er gebruik van te maken…

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.