Handels- en vennootschapsrecht

Vertrouwen alleen is al lang niet meer voldoende: goede contracten zijn (vaak) onvermijdelijk. U krijgt op allerlei vlak met ondernemingsrecht te maken. De ogen ervoor sluiten is onverantwoord. De gevolgen daarvan zijn soms ingrijpend en kostelijk. Goed ondernemen is een kwestie van vooruitzien! Het is voor ondernemingen vrijwel onmogelijk voortdurend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het ondernemingsrecht. Wij hebben onze dienstverlening erop afgestemd u snel en via korte lijnen, maar wel op hoog kwalitatief niveau, van dienst te zijn.

Wij adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het handelsrecht. Wij kunnen u onder meer bijstaan bij het opmaken en nakijken van handelscontracten (zoals distributie, handelsagentuur en franchising), factuur invordering en meer in het algemeen alle aspecten die hiermee verband kunnen houden zoals schadevergoeding bij de niet (tijdige) nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, de ontbinding van overeenkomsten enzovoort.

Onze advocaten treden onder meer op in de volgende zaken:

  • gerechtelijke procedures in handelsgeschillen allerlei, zowel voor eisers als gedaagden en zowel in kort geding als voor de bodemrechter
  • nationale en internationale incassoprocedures
  • nationale- en grensoverschrijdende handelstransacties
  • betwistingen inzake handelshuur
  • distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten

Ons advocatenkantoor kan bogen op een jarenlange ervaring in de juridische begeleiding van ondernemingen. Ons advies aan middelgrote ondernemingen vormt daarbij onze core business. Wij zijn zelf ook ondernemers. U kunt met ons dus klankborden over alle zaken op het gebied van ondernemingsrecht. 

Wij weten wat u beweegt! Aarzel niet om advies te vragen, een eerste bespreking bindt u tot niets. Goede afspraken maken goede vrienden.

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.