Factuur invordering

Deze tijden van economische laagconjunctuur, kredietcrisis en dalende aandelenkoersen zijn voor vele bedrijven op z’n zachtst gezegd problematisch. De liquiditeit en rendabiliteit van de onderneming komen in het gedrang en van een normale werking van het bedrijf is geen sprake meer. Statistisch kan u er van uitgaan dat bijna 50% van de ondernemingen en consumenten hun facturen te laat betalen.

Veel bedrijven hebben dan ook geen andere keuze dan via gerechtelijke weg de betaling van hun facturen af te dwingen. Sedert jaar en dag zijn wij als advocatenkantoor gespecialiseerd in deze materie. Doordat wij over verschillende kantoren in verschillende arrondissementen (Antwerpen, Turnhout, Leuven en Dendermonde) beschikken en dankzij een uitstekende samenwerking met meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren, zijn wij als geen ander in staat om onmiddellijk en zéér efficiënt op te treden. Onze directe aanpak, snelle uitwerking en doeltreffende opvolging staan garant voor de betaling van uw openstaande facturen:

Direct:
Er wordt zo u dit wenst onmiddellijk overgegaan tot dagvaarding: u verliest dus geen kostbare tijd en beperkt bovendien het risico op faillissement of insolvabiliteit van uw debiteur.

Snel:
Zeker bij niet geprotesteerde facturen kan op basis van een uitvoerbaar vonnis een snelle afhandeling verkregen worden.

Doeltreffend:
In tegenstelling tot incassobureaus, die zelf enkel buitengerechtelijk kunnen optreden en zich dus moeten beperken tot het versturen van een aanmaning, wat in de meeste gevallen reeds intern gebeurd is, kunnen wij u als advocatenkantoor vertegenwoordigen voor de rechtbank en u op de best mogelijke wijze helpen bij de gerechtelijke invordering van uw facturen.

Onze diensten zijn in de regel volstrekt gratis:

  • U ontvangt de hoofdsom en de gebeurlijke intresten;
  • Onze kosten worden bij niet geprotesteerde facturen volledig gedragen door de wanbetaler;
  • Enkel bij insolvabiliteit van de debiteur en ingeval van betwisting worden er prijsafspraken op maat van de klant gemaakt.

Bij de opstart van het dossier wordt géén provisie gevraagd: U zal enkel de kosten van dagvaarding moeten betalen aan de deurwaarder. Deze kosten zullen verhaald worden op de debiteur. Word vandaag nog klant en geniet van een gratis nazicht van uw algemene voorwaarden. 

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.