Arbeids- en sociaal recht

U bent werkgever – U bent vanwege economische redenen genoodzaakt personeel te ontslaan. Uw werknemer heeft zich misdragen. Uw werknemer neemt het niet zo nauw met de geldende regels binnen uw bedrijf. U vindt dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is en wél kan werken. Uw werknemer meldt zich frequent en kortstondig ziek. U krijgt geen grip op het ziekteverzuim. U kunt niet uit de voeten met de adviezen van de bedrijfsarts. Uw werknemer houdt zich niet aan de ziekteverzuimvoorschriften. Uw voormalige werknemer is voor een concurrent gaan werken. U twijfelt over bedingen in de arbeidsovereenkomst.

Dat u als ondernemer een arbeidsrechtadvocaat in de arm neemt, betekent al lang niet meer dat er sprake moet zijn van een probleem. Het is juist raadzaam om daar niet op te wachten! U tijdig laten informeren over wijzigingen in de wet kunnen u juist voor problemen en conflicten behoeden.

Specifiek in deze materie wordt onze adviserende rol steeds belangrijker. Wij houden voortdurend voor ogen dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces. Ruziënde partijen blijken vaak immers uit te zijn op een spoedige en praktische oplossing van hun conflict in plaats van een tijdrovende, risicovolle procedure. Door onze ervaring in deze specifieke materie zijn wij ons hiervan terdege bewust en zullen wij in de allereerste plaats proberen te streven naar die snelle, praktische en minnelijke oplossing.

Indien advies alleen onvoldoende blijkt, dan kunt u vertrouwen op de uitstekende proceservaring van onze advocaten. Wanneer het eenmaal toch tot een rechtszaak moet komen, wil iedereen maar één ding: winnen!

U bent werknemer – U bent ontslagen en u wil het ontslag of uw ontslagvergoeding aanvechten. Uw werkgever gaat reorganiseren. U hebt een arbeidsconflict. U wordt plotseling gevraagd niet meer op het werk te verschijnen. U vindt dat u wegens ziekte niet kan werken, maar uw werkgever denkt daar anders over.

In deze situaties komen er allemaal arbeidsrechtelijke vragen op u af. Hoe moet ik handelen? Wat is verstandig om te doen en wat absoluut niet? Maak ik geen fouten die mij duur kunnen komen te staan? Sla ik geen stappen over?

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.