Aannemingsrecht en bouwrecht

Er is soms betwisting aangaande al dan niet (lichte) verborgen gebreken en de toepassingsvoorwaarden voor de 10 jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer.

 

Soms leiden onderhandelingen tot een aanvaardbaar compromis; in andere gevallen is een procedure voor de rechtbank (soms in kort geding) de meest aangewezen weg. Dikwijls zal een gerechtsdeskundige worden aangesteld met het oog op een afrekening tussen partijen.

Onze advocaten zijn vertrouwd met elk aspect van het bouwproces. 

U kunt bij ons tevens terecht voor advies en bijstand voor o.a.:

  • de redactie en het nazicht van verkoopovereenkomsten van bouwgronden en bouwmaterialen
  • de redactie en controle van aannemings- en architectenovereenkomsten
  • de redactie en controle van verkoopovereenkomsten op plan (Wet Breyne)
  • advies en bijstand zowel gedurende de uitvoering van de bouwwerken als bij de opeenvolgende opleveringen en het nazicht van de eindafrekeningen 
  • het verlenen van bijstand n.a.v. de vaststelling van bouwgebreken
  • organisatie van en bijstand in gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.