Over ons

Over ons

De advocatenassociatie kan beschouwd worden als een allround kantoor. Onze activiteiten zijn gebaseerd op expertise en ervaring. We vinden persoonlijk contact van het allerhoogste belang.

Een strafzaak, een invordering van een factuur, een huurzaak, echtelijke moeilijkheden, erfenissen, een verkeersongeval, problemen met bouwwerken en stedenbouw, een procedure voor de rechtbank van koophandel, een betwisting inzake arbeidsovereenkomsten, alle zaken worden door ons kantoor behandeld, discreet en efficiënt.

Of het nu privé- of zakelijke belangen betreft, met ons kantoor staat u er nooit alleen voor. Uw advocaat staat immers aan uw kant: hij is uw vertrouwenspersoon en zweert daarbij op het beroepsgeheim. Hij kan veel voor u realiseren door u op voorhand goed te adviseren. Dat is één van de belangrijkste gedeeltes van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama’s vermeden. Op basis van onze gespecialiseerde kennis en ervaring reiken wij u eerlijke en juridisch correcte antwoorden op uw vragen aan.

niels-bergmans-blackwhite

NIELS BERGMANS

“In alle gevallen komt dialoog voor dwang. Echter: als het niet anders kan, sta ik garant voor stevige maatregelen en een kordate aanpak.”

Mr. Niels Bergmans is oprichtend vennoot bij Profius-advocaten. Hij is geboren en getogen in Leuven, alwaar hij de richting Grieks-Latijn-wiskunde volgde aan het gerenommeerde Sint-Albertuscollege te Heverlee.

In 1996 studeerde hij met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Sedertdien is hij onafgebroken werkzaam als advocaat, eerst in het kader van zijn stage aan de Balie te Brussel (1996-1997, Franstalig advocatenkantoor) en vervolgens aan de Balie te Antwerpen.

Intussen is Mr. Bergmans ook ingeschreven als advocaat aan zowel de Balie van Dendermonde als de Balie van Leuven. Hij spreekt Nederlands, Frans en Engels.
In de loop der jaren heeft Mr. Bergmans zich bekwaamd in het handelsrecht, met bijzondere aandacht voor debiteurenbeheer, incasso en de gerechtelijke invordering van facturen, en het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Dagelijks doen bedrijven op hem beroep. Met veel van deze bedrijven is intussen een nauwe samenwerkingsband ontstaan.

Daarnaast heeft Mr. Bergmans steeds een passie gehad voor het arbeidsrecht in de meest ruime zin van het woord. Hij treedt op als raadsman van FOD Sociale Zekerheid en wordt ook op regelmatige wijze geconsulteerd door sociale verzekeringsfondsen en vakverenigingen.

img_4593_compressed-e1476970490913-blackwhite

BART MANNAERT

“Analytisch vermogen is een belangrijke eigenschap voor een advocaat. Hetzelfde geldt voor een directe no-nonsense aanpak alsmede een snelle inzetbaarheid. Zaken waar ik voor sta.”

Mtr Bart Mannaert is oprichtend vennoot bij Profius-advocaten. Hij werd geboren in 1973 te Aalst waar hij tevens een gedegen opleiding genoot op het St Jozefscollege in de richting Latijn-Grieks. Na de humaniora studeerde hij Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar zijn voorkeur voornamelijk uitging naar het handelsrecht en verbintenissenrecht  in de meest ruime zin.

Na het behalen van het  licentiaatsdiploma ( Master) was hij geruime tijd actief als jurist bij een Interprofessionele Organisatie voor Zelfstandigen en KMO waar hij dagelijks ondernemingen adviseerde op de meest uiteenlopende vlakken.  Door deze boeiende werkervaring  leerde hij de ondernemerswereld van binnenuit kennen en meedenken met bedrijfsleiders. Dit wordt nu door de ondernemingen waarvoor Mtr Bart Mannaert werkt nog steeds ten volle geappreciëerd eeen praktische benadering van juridische vraagstukken zonder onnodige complexiteit wordt door zijn cliënteel (zowel particulier als professioneel) bijzonder naar waarde geschat.

Intussen bekwaamde Mtr Mannaert zich eveneens in het insolventierecht en volgde hij de opleiding Curator-Vereffenaar aan de KUL. Op het kantoor is hij voornamelijk actief in het bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht, handels -en vennootschapsrecht (mergers and acquisitions, joint-ventures, …),  en verkeersrecht. Mtr Mannaert is ingeschreven aan de Balie van Dendermonde en Turnhout. Hij spreekt Nederlands, Engels en Frans.

img_4592_compressed-e1476970534346-blackwhite

LUDWIG PEETERS

Na zijn humaniorastudie Latijn-Grieks studeerde hij Rechten aan KU Leuven.

Diploma licentiaat in de rechten behaald in 1975.

Ingeschreven lijst stagiairs balie Turnhout oktober 1975 en opname op het tableau advocaten balie Turnhout in 1979.

Treedt op als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Turnhout sinds 01.01.1983.

Gestart als eenmansadvocatenkantoor, groeide zijn praktijk uit tot een meerhoofdig advocatenkantoor met diverse voorkeurmateries voor de deelnemende advocaten.

Sinds de laatste uitbreiding wordt gewerkt onder de benaming Profius Advocaten, Olen.

Naast het afhandelen van faillissementen heeft mr. Peeters als voorkeurmateries handelsrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, huur en handelshuur.

Talen: Nederlands, Frans

img_4693_compressed-e1476970439728-blackwhite

MONIQUE VANHOOF

Advocaat sedert 1981

Bemiddelaar in familierecht, burgerlijk- en handelsrecht Bijzondere opleiding jeugdrecht

jan-van-leuven-blackwhite

JAN VAN LEUVEN

Mtr Jan Van Leuven is vennoot bij Profius-advocaten.

Hij werd geboren in 1971 te Antwerpen, waar hij tevens lager onderwijs en humaniora volgde aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege.

Na de humaniora behaalde hij het diploma van kandidaat in de rechten aan de UFSIA te Antwerpen en het diploma van licentiaat in de rechten aan de KUL te Leuven. Hij volgde keuzevakken met bijzondere aandacht voor strafrecht, strafvordering, medisch recht, milieurecht en auteursrecht.

Hij is werkzaam als advocaat aan de Balie te Antwerpen sinds 1997 in bijna alle takken van het recht. Als advocaat richt hij zich zowel op privaat als professioneel cliënteel.

Van 2003 t.e.m. 2012 was Mtr Van Leuven lid advocaat bij de Commissie van Toezicht van de gevangenis te Antwerpen.

Sinds 1 september 2006 is Mrt Van Leuven plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Tweede kanton te Antwerpen.

Mtr Van Leuven is voornamelijk actief in het familierecht, huurrecht, strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en het handelsrecht. Hij behartigt tevens als schuldbemiddelaar de belangen van de debiteuren in het kader van de collectieve schuldenregeling.

Als telg uit een juristenfamilie (derde generatie) staat hij er garant voor dat Uw belangen op een professionele en discrete wijze worden behartigd.

Talenkennis: Nederlands, Engels en Frans

img_4586_compressed-e1476970576690-blackwhite

ANNICK VAN CAMP

Voorkeurmateries: Aansprakelijkheidsrecht, Verkeersrecht

img_4683_compressed-e1476970465595-blackwhite

 JAN HANNES

advocaat-medewerker

img_4730_compressed-e1476970384366-blackwhite

MARLEEN ROOFTHOOFT

Administratieve medewerker

img_4720_compressed-e1476970412232-blackwhite

 DORIEN VOETEN

Administratieve medewerker