Onze expertise

Profius is gespecialiseerd in het Strafrecht en Verkeersrecht. Onze experts staan u graag bij in elk type verkeersboete gaande van verkeersongevallen, telefoneren achter het stuur, parkeerboetes, en meer. Heb je een boete en weet je niet wat je er mee moet doen? Aarzel niet om ons te contacteren en we zullen je zo goed en zo professioneel mogelijk helpen.

We kunnen je helpen om te vermijden dat je je boete moet betalen. Stel gewoon je vraag en ons team van experts doet de rest en zal zijn uiterste best doen om je te helpen met je vraag.

Een verkeersboete gekregen? Hoe maak je bezwaar?

Op deze website kan u meer informatie krijgen over de verschillende verkeersboetes. Stel uw vraag aan onze experts en betaal mogelijk je boete niet!

Verkeersongeval

Zonder papieren

Opdeciemen

Telefoneren

Slachtoffer van een verkeersongeval?

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval zal u ongetwijfeld heel wat vragen hebben over uw rechten. Waarschijnlijk wenst u ook praktische informatie omtrent de mogelijkheden tot het vorderen van de door u geleden schade (materieel en moreel), het instellen en de afhandeling van de gerechtelijke procedures.

Zelf een verkeersongeval veroorzaakt?

Als u zelf een verkeersongeval hebt veroorzaakt, dan is de kans groot dat u bij een verkeersongeval voor de politierechter moet verschijnen en dat u een boete moet betalen. Een goede voorbereiding van uw dossier is, een sterke verdediging. Wij zijn vertrouwd met de gebruiken van parket en rechtbank en zorgen ervoor dat uw boete zo laag mogelijk blijft.

Geen rijbewijs en toch achter het stuur?

Geen rijbewijs en toch achter het stuur? Dit kan ernstige gevolgen hebben want politierechters tillen hier zwaar aan. Indien u bent betrapt met rijden zonder rijbewijs, hangen de gevolgen af van de omstandigheden waarin u reed en de voorgeschiedenis die u heeft bij het gerecht.

Eén van de mogelijke gevolgen is een geldboete. De mogelijke geldboete voor rijden zonder rijbewijs varieert tussen € 200,- en € 2000,- Daarbij komen er ook opdeciemen en gerechtskosten.

Indien u een ongeval veroorzaakt en geen rijbewijs heeft, dan zal de verzekeringsmaatschappij de kosten mogelijks op u verhalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen.

Het is zeer waarschijnlijk dat u voor een langere periode een rijverbod wordt opgelegd. Rijden zonder rijbewijs is een ernstige overtreding. Daarom het advies om het rijverbod aan te houden en ons advocatenkantoor te contacteren advies en juridische verdediging

Opdeciemen

Het is van groot belang om te weten is dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De opdeciemen bedragen momenteel 6.

Houdt er dus rekening mee dat de boete vele malen hoger kan liggen dan het bedrag dat de rechter uitspreekt.
De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5.

Telefoneren

GSM-gebruik achter het stuur is een inbreuk van de tweede graad volgens de wegcode.

Mogelijke sancties?

 • Wie wordt tegengehouden door de politie en de verkeersboete onmiddellijk betaalt, moet daarvoor 110 euro neertellen.
 • Ontvangt u de boete (minnelijke schikking) in uw brievenbus, dan bedraagt de boete 120 euro.
 • Wie de minnelijke schikking niet betaalt of de overtreding betwist, legt zijn lot in handen van een politierechter. Die kan een boete uitspreken tussen 120 en 1.500 euro.
 • Ingeval van recidive binnen een termijn van drie jaar, wordt het bedrag van de boete verdubbeld.
 • Tevens kan de politierechter ene rijverbod opleggen van 8 dagen tot 5 jaar.

Snelheidsovertreding

Parkeerboete

Vluchtmisdrijf

Een snelheidsovertreding gekregen?

Een snelheidsovertreding is iets dat dagelijks gebeurd en bijna elke automobilist heeft wel eens een boete gekregen omdat hij te snel gereden heeft. U heeft echter de pech dat uw rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken en dat uw wordt gedagvaard.

Te snel rijden is een aparte categorie van overtredingen en wordt vanaf een bepaalde snelheid progressief beboet per km/u die men te snel rijdt.
De wet maakt een onderscheid tussen:

 • snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen, zones 30, woonerven en erven
 • snelheidsovertredingen op andere wegen.

Een parkeerboete gekregen?

Parkeerovertredingen die geen hinder of gevaar opleveren, zijn sinds 1 maart 2004 uit het strafrecht gehaald. Dit betekent niet dat ze toegelaten zijn, maar voortaan geven ze aanleiding tot de inning van een gemeente retributie of –belasting (parkeerboete), en worden ze vastgesteld door een agent van de gemeente of door een werknemer van een parkeerbedrijf. Dit geldt onder andere voor de volgende overtredingen:

 • in een blauwe zone de parkeerschijf niet aanbrengen, of de op de parkeerschijf aangegeven parkeerduur overschrijden;
 • op een betalende plaats parkeren zonder de voor de parkeerduur vereiste som te betalen;
 • parkeren op een bewonersparkeerplaats zonder in het bezit te zijn van een geldige bewonerskaart.

Voor parkeerovertredingen die hinder of gevaar kunnen opleveren, blijft het strafrecht van toepassing, bijv.: op het trottoir of het fietspad parkeren, fraude met de parkeerschijf, enz.

Vluchtmisdrijf

Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

In het verlaten van de plaats van het ongeval ligt namelijk een ‘feitelijk vermoeden van onachtzaamheid’. Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wanneer iemand zijn visitekaartje, identiteit of nummerplaat achterlaat zonder ter plaatse te blijven om verdere informatie te geven, men in beginsel vluchtmisdrijf pleegt. Zelfs wanneer men later terugkeert om de vaststellingen toe te laten. Wegens het aflopende karakter van het vluchtmisdrijf hebben gedragingen achteraf geen invloed meer op het misdrijf, het terugkeren van de dader achteraf is irrelevant voor de strafbaarheid.

Het feit dat iemand vluchtmisdrijf pleegde, wil niet automatisch zeggen dat die persoon aansprakelijk is voor het ongeval. De gewone regels om te bepalen wie aansprakelijk is, blijven gelden.

Welke straffen kan men bij een vluchtmisdrijf oplopen?

Veroorzaakte u alleen stoffelijke schade en pleegde u vluchtmisdrijf?
Dan wordt u gestraft met:

 • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden;
 • en een geldboete van 1100 tot 11.000 euro. (tarief berekend volgens huidige geldende opdeciemen)

Vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of doden wordt heel zwaar bestraft

 • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar
 • een geldboete van 2200 euro tot 27.500 euro. (tarief berekend volgens huidige geldende opdeciemen)
 • een rijverbod (verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig) van minimaal 3 maanden (maximaal permanent rijverbod). U moet ook opnieuw uw rijexamen afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen.

Herhaling van vluchtmisdrijf

Een tweede keer vluchtmisdrijf plegen binnen de drie jaar zorgt voor een dubbele boete en een rijverbod van minimaal vijf jaar.

Kan een vluchtmisdrijf “onvrijwillig” zijn?

Het is noodzakelijk dat de persoon in kwestie (bestuurder, …) er zich van bewust was dat hij betrokken is geweest bij een verkeersongeval: het gaat niet om vluchtmisdrijf als vaststaat dat betrokkene het zich niet gerealiseerd heeft.

Is men verplicht om op de plaats van het ongeval te blijven ?

Ja, maar er is slechts sprake van een inbreuk indien de persoon de plaats verlaat met de bedoeling om zich aan de vaststellingen te onttrekken. Zo is vertrekken om een slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren, geen vluchtmisdrijf.

Vluchtmisdrijf betekent dat u de plaats van het ongeval verlaten hebt om te vermijden dat de politie vaststellingen kan doen over de precieze omstandigheden. Vluchtmisdrijf is een misdrijf op zich. De Belgische rechter en wetgever zijn heel streng voor wie vluchtmisdrijf pleegt. Vluchtmisdrijf leidt altijd tot vervolging voor de politierechtbank.

Kreeg u een boete of dagvaarding in de bus?
Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding?

Neem dan contact op met ons.

Minder betalen

Wij kunnen u helpen om voor een boete minder te betalen of zelfs helemaal niet te betalen. Ons team van experts behandelt jouw zaak met uiterste ernst en zullen er alles aan doen om u te helpen niet te betalen voor je boete.

Onze experts analyseren uw situatie en proberen manieren te vinden waardoor u uw boete niet hoeft te betalen. Hebt u vragen? Wilt u onze hulp om uw boete kwijt te doen schelden? Aarzel zeker niet en contacteer ons nu!

Ervaring van onze klanten

Vraag raad aan onze experts

Advies nodig? Vraag raad aan onze experts en betaal mogelijk je boete niet!