Aannemingsrecht en bouwrecht

Aannemingsrecht en bouwrecht

Wij bieden juridische dienstverlening aan zowel particulieren (bouwheren) als aan ondernemingen ( aannemers) inzake aannemingsrecht en bouwrecht.
De oprichting van een onroerend goed kan immers aanleiding geven tot diverse geschillen, waarbij de verschillende betrokken partijen vaak zeer uiteenlopende meningen hebben omtrent de oorzaak en omvang van de schade alsmede over de aansprakelijkheden.
Ook is er vaak betwisting aangaande al dan niet (lichte) verborgen gebreken en de toepassingsvoorwaarden voor de 10 jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer.

Soms leiden onderhandelingen tot een aanvaardbaar compromis; in andere gevallen is een procedure voor de rechtbank (soms in kort geding) de meest aangewezen weg. Dikwijls zal een gerechtsdeskundige worden aangesteld met het oog op een afrekening tussen partijen.

Onze advocaten zijn vertrouwd met elk aspect van het bouwproces. U kunt bij ons tevens terecht voor advies en bijstand voor o.a.:

– de redactie en het nazicht van verkoopovereenkomsten van bouwgronden en bouwmaterialen
– de redactie en controle van aannemings- en architectenovereenkomsten
– de redactie en controle van verkoopovereenkomsten op plan (Wet Breyne)
– advies en bijstand zowel gedurende de uitvoering van de bouwwerken als bij de opeenvolgende opleveringen en het nazicht van de eindafrekeningen
– het verlenen van bijstand n.a.v. de vaststelling van bouwgebreken
– organisatie van en bijstand in gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises

Contact

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons